„Agrikol construction“ nudi Vam usluge betoniranja temelja, zidova, ploča, izgradnju potpornih zidova, puteva i staza, kao i sve radove sa betonom.

Naš tim čine stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom sticanim na mnogobrojnim gradilištima u zemlji i inostranstvu.

 

Izgradnja potpornih zidova

Potporni zidovi su građevine koje služe za savladavanje visinskih razlika na površini terena. Oni podupiru vertikalne ili strme zaseke terena ili neki nasuti materijal, tako da je površina tog materijala iza zida na većoj koti nego što je kota ispred zida. U većini slučajeva temelj potpornog zida je ukopan u tlo.

Zahvaljujući potpornim zidovima postižemo estetski privlačna rešenja, lako kreiramo složene ili zakrivljene geometrijske izglede. Garantujemo dugotrajnu projektovanu postojanost.

Naš tim stručnjaka kod izgradnje svakog potpornog zida proverava: stabilnost na klizanje zida, dopušteno sleganje temelja zida, prevrtanje potpornih zidova, vrši procenu stabilnosti na seizmičke sile potresa.

Izgradnja puteva i staza

Firma Agrikol doo se već duži niz godina bavi izgradnjom puteva i staza. Posedujemo svu potrebnu mehanizaciju za obavljanje ovih poslova.

Izgradnja puteva se mora pažljivo planirati. Putevi koji nisu dobro isprojektovani i izgrađeni brzo propadaju. Prilikom izgradnje posebno vodimo računa o nosećim slojevima koji predstavljaju osnovu za gornji sloj puta. Oni moraju biti otporni na najrazličitije klimatske uslove kako bi putevi bili trajni i bezbedni.Posedujemo visoko obučeni kadar. Takođe, određujemo kvalitet i pogodnosti komponenti asfalta, naročito bitumena.

Svi radovi sa betonom

Beton je najrasprostranjeniji materijal koji je napravljen ljudskom rukom. Više nego ikada ranije, u industriji betona svoj udeo imaju posebne vrste betona koje su izrađene po specijalnim sistemima ugradnje i receptima sa dodatkom aditiva.

Naš stručni tim vrši usluge sečenja, bušenja i brušenja betona.

Beton se može obrađivati na različite načine – postoji dijamantsko sečenje, bušenje i brušenje betona. Za dijamantsko sečenje betona koristimo najsavremeniju mehanizaciju zahvaljujući kojoj se beton seče bez krunjenja površina. Pod bušenjem betona podrazumevamo bušenje bez krunjenja delova za koje želimo da ostanu netaknuti, a kao rezultat toga dobijamo rupe koje imaju precizne i ravne rezove i nije ih potrebno naknadno obrađivati.

Brušenje betonskih površina se vrši za razne namene: podove, dvorišta, trotoare, prilazne puteve. Brušenjem otklanjamo sve nedostatke i pripremamo površine za nanošenje boje ili akrila na pod. Ovako obrađeni podovi imaju lepši i atraktivniji izgled, otporniji su na mehanička oštećenja i habanje i imaju produženi vek trajanja.