„Agrikol construction“ se bavi projektovanjem i izgradnjom hladnjača za skladištenje i rashladu različitih vrsta proizvoda.

Projektovanje i izgradnja hladnjača moraju da obezbede odgovarajuće uslove za hlađenje, smrzavanje i skladištenje prehrambrenih proizvoda.  Veoma je važna vizija investitora prilikom prvih koraka kod projektovanja.

U zavisnosti od primenjene tehnologije skladištenja voća i povrća postoje dva tipa hladnjača: hladnjače sa standardnim sistemom hlađenja i hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA). Kad je u pitanju namena mogu biti proizvodne i distributivne i u oba slučaja se mogu koristiti uslovi kontrolisane atmosfere.

 

Bez obzira o kojoj hladnjači se radi, principi projektovanja i konstruisanja su slični.

Hladnjače su u većini slučajeva izrađene od izolacionih panela koji zbog svojih svojstava i dobre toplotne izolacije sprečavaju toplotne dobitke iz okolnih prostorija i spoljašnje sredine.

CA hladnjače se razlikuju u tehnologiji i materijalima izgradnje samih komora, podova i vrata, koji moraju obezbediti visoke standarde u pogledu hermetičkog zatvaranja prostora komora. Zbog toga konstruktori i projektanti moraju voditi računa o vrstama panela, načinu njihovog spajanja i izolacije, načinu postizanja dihtovanja na pojedinim otvorima, a posebno na hermetičnost vrata.

Prilikom izgradnje hladnjača uvek težimo što ekonomičnijoj izgradnji. Posebnu pažnju poklanjamo samoj konstrukciji objekta i izboru izolacionih panela, kao i zahtevima za što manjom potrošnjom električne energije.

Konstrukcija se montira na postojećoj lokaciji u vlasništvu investitora sa svom potrebnom dokumentacijom.

Sve komponente koje ugrađujemo su vrhunskog kvaliteta, ispitane i sa potrebnim sertifikatima.

Vodimo računa o ispunjenju svih zahteva koji su definisani zakonskim propisima (zaštita na radu, protivpožarna zaštita, zahtevi za siguran rad) kako bi se osigurao zahtevan kvalitet proizvoda.

Nudimo Vam dobro osmišljena i realizovana rešenja, poštujući standarde i propise, ali i neprekidnu potrebu za tehnološkim inovacijama.

U vrlo kratkom roku možete imati hladnjaču na korišćenje po principu „ključ u ruke“. Nakon montaže obučavamo osoblje kako pravilno rukovati da bi hladnjača nesmetano radila.